Engelska kyrkans historia

Engelska kyrkans historia

Engelska kyrkan är nog den minst kända kyrkan i Stockholm. Jag själv hade inte hört talas om den innan jag började på Princess Hall.

1653 anlände de första diplomaterna till Sverige, och med dem även den anglikanska tron. Två kaplaner var utsända från England, och då kunde man hålla gudstjänster, men i den engelska ambassadörens hem. Senare under samma århundrade bildades en fransk-engelsk församling, men då med en fransk pastor så det blev gudstjänster både på franska och engelska. 1741 fick kung Fredrik den förste en förfrågan om församlingsmedlemmarna kunde få hålla sina gudstjänster och mässor mer öppet. Motivet till den frågan var att det redan fanns en svensk kyrka i London som beskyddades av det engelska hovet. Svaret blev positivt. Kyrkans verksamhet fick stöd genom ”De fattigas låda” i vilken varje engelsk sjökapten som angjorde Stockholm fick bidra med 24 riksdaler. Denna sed upphörde 1871, men hade då pågått i 150år.

1849 började planerna på att bygga en egen kyrka. Genom generösa donationer från den brittiska regeringen kunde en tomt på nuvarande Wallingatan införskaffas. Kyrkan kom att kallas för St. Peter och St. Sigfrids Engelska kyrka, den 7 april 1863 lades den första stenen, och tre år senare invigdes den av en amerikansk biskop, dr Henry Whitehouse. Många av de svenska biskoparna var också närvarande, samt ärkebiskopen och flera av stiftsbiskoparna också. Nu kunde man hålla mer regelbundna gudstjänster, men på vintern blev kostnaderna för att värma upp kyrkan för stora, så då fick man hålla stängt.

Engelska kyrkan i Stockholm på sin ursprungliga plats vid nuvarande Wallingatan

Engelska kyrkan i Stockholm på sin ursprungliga plats vid nuvarande Wallingatan. Källa: Wikipedia.

Men, placeringen var inte så lyckad. Omgivningen bestod av flera kriminella tillhåll, ett fängelse, några ölstugor, så förslaget lades fram att man skulle flytta hela kyrkan till en ny plats. Det skedde också, sten för sten…
Det var med hjälp och bistånd av kronprinsessan Margaret, barnbarn till drottning Victoria, som möjliggjorde den flytten. En sakristia fick läggas till, och kyrkans skepp förlängdes, men hela flytten tog bara nio månader.

Engelska kyrkan Stockholm

Att de två byggnaderna hänger samman är även det en historia för sig. Själva byggnaden Princess Hall uppfördes i början på 1980-talet och är tillägnad hennes majestät prinsessan Margaret den 22 september 1985. Tyvärr blev kostnaderna för byggnaden för höga, och de minskade gåvorna till församlingen är den främsta orsaken till att Princess Hall var tvunget att säljas till Blåbandsrörelsen i Stockholm.

Men det finns ett avtal mellan Blå Bandet och den anglikanska församlingen. Blå Bandet har möjlighet att arrangera konserter och andra sammankomster i kyrkan, och den anglikanska församlingen tillåts använda Princess Hall för kyrkkaffe och vigslar på söndagarna. Det finns i alla fall en engelsk präst i församlingen, Nick Howe.

Engelska kyrkan firar hundraårsjubileum av flytten till den nuvarande platsen i år, och det kan väl vara värt ett besök, eller hur?