Samverkan

Tillsammans på Princess Hall - här delar vi samma värderingar och ideologi

Blå Bandet är en ideell organisation som arbetar för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde, och för en alkohol- och drogfri livsstil. Blå Bandet vill skapa attraktiva alkoholfria alternativ genom de aktiviteter och verksamhet.

Blå Bandet finns ute i landet med lokala Blåbandsföreningar och Blå Bandet har även ett aktivt ungdomsförbund, Sveriges blåbands-ungdom, SBU.

blabandet.se

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle hyr kontorsplats på Princess Hall och här möts samma ideologier med olika inriktningar. RNS är en ideell organisation som arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan för en restriktiv narkotikapolitik. Viktigast är att förebygga att missbruk uppstår, därför lägger vi stort fokus på tidig upptäckt och tidigt ingripande. Alla barn och unga har rätt till en uppväxt fri från narkotika!

rns.se

Blå Vägen är ett icke vinstdrivande, socialt företag som hjälper långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna tillbaka till arbete och bättre hälsa. Blå Vägen är ett arbetsintegrerat socialt företag. Det innebär att de personer som jobbar i företaget också är med och leder och äger det. På varje arbetsplats, caféer, hantverkstugor, odlingsverksamheten, kontor finns stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten.

blavagen.nu

På samma tomt som Princess Hall ligger Engelska kyrkan. Byggnaderna möts via en paviljong mellan sig. Engelska Kyrkan och Princess Hall samarbetar vid t ex mottagningar och vissa evenemang.

stockholmanglicans.se