Princess Hall

Princess Hall ägs gemensamt av Blåbandsföreningarna i Stockholm genom Stockholmsblåbandisternas barnkoloniförening – en samverkansförening med gamla anor.

Princess Hall är en knutpunkt för Blåbandsrörelsen i Stockholm. Här har Barnkoloniföreningen, Sveriges Blåbandsförbund och Stockholms blåbandsdistrikt sitt kansli och här hyr också ett flertal närstående organisationer kontor, bl.a. RNS och Blå Vägen.

De arbetar alla för ett tryggare samhälle fritt från alkohol och andra droger.