JBH2TsVjTX0cvgHzuQHpvcCayA1mvhG9Cgb0xBU6Fs93x3woxtGov3DhFtCqGXUpw3ThCcV4vQrowtj4vAfout0cuBL0wXipF3x3xs53Gs5pwgwpGNe5IM94vAfousCayX0cGBV4CcV5JMCqwBacCBTjTRxWv3a9CdUaGWUsHWUsHWCaJdrhCAHmSRHtJMDoSs1jS29oFRxsSRVqTRCcCATjvAq9CgH1whDfvhLXv2rpwcC+JBDfS3KaTAZ0SM1dv2rpwd0cS29mv3CnGcCayX0cIMCaTgfmvX0cS3PswgPoxYHpvA9sCcV3uQL0uX0cHMCauAPjT2b0JMCsCd48F3DfS3K+CXrqSRLiCATjvAq9CgH1whDfvhLXv2rpwcCaTX0cNNCrFXLiFNHCG0GsFdSsGMq0FXCoGdw1FXKoGdY0FXCoGNU1FXKoHNOtOtYoINwtFXOoGde3FXCoGcq1FdTmGc44HdKmGs44GNbGGW43HXKqGterGXKqHdw4GXG0HcqrHAarGQqqFdK2IM0sMXY5CAGrFdS1HWqqFXGnGM4tHXSmGs0tPdPXGdCmHW40HXamGdYoHNOsFXKmGdYmHBiaNNCqFXfdGWqqFdO1GM0qFdK0IMqrFNYmGQanGM4qIXxmGW44IXenHYasGZS5ycC+JW9qSRLiJcU8wAZ0uWVeSRLbFQHpvA9sJMDdv2rpwc0sCcVguQrmJMDdxRDsTQ50K29mv3CcCAK9Ce0rHs43GdYmGNTCHM4sHtfmFNCoGdC4FXSoHda0Ss0qFdYqGcqqFdGqHM0qFdU1FXUoHdKmGW4rGtamGW45GXYaKtGoGtw3FXCtFda0HcqtFdS3IMqsHWq0FXC0uXY1StUoGtCrFXUmGW42GdGnGW4rHNKmGW44GNYnGW40GNTdGW4rIXanGW4sHdYmGW4sGtenGW41INSmGW4rGtanGW45GXZGGNwoHtCrFXY2ycC+JW9qSRLiJdqpTt48F3H2Tt4=Princess Hall | Hem

Princess Hall är en mötesplats för nykterhetsrörelsen Blå Bandet

Vi ligger granne med Engelska kyrkan i ett av Stockholms vackraste områden invid Djurgårdskanalen.

PRINCESS HALL

En mötesplats och huvudkontor för Blå Bandet

Träffpunkt

Här kan Blåbandsrörelsens medlemmar träffas och fika under avslappnade former.

Föreläsningar & möten

Förutom Blåbandsföreningarnas egna årsmöten och stämmor har det genom åren hållits föreläsningar och seminarier i ett stort antal ämnen.

Engelska kyrkan

Kyrkans ursprungliga plats var vid nuvarande Wallingatan, nära Norra Bantorget. 1913 flyttades hela kyrkan, sten för sten, till sin nuvarande plats.

Hitta hit

Endast 10 minuter med buss från T-centralen.

Buss 69 (mot Blockhusudden) eller 69K (mot Kaknästornet) från Sergels torg till hållplats "Berwaldhallen".

Buss 76 (mot Ropsten) till Djurgårdsbron.

Spårvagn från Sergels torg till hållplats Djurgårdsbron.


Adress

Dag Hammarskjölds väg 14

115 27 Stockholm

E-post & telefon

info@princesshall.se

08 667 62 52

Historisk dokumentation av Blå Bandets standar

Det är tack vare styrelsen för Stockholmsblåbandisternas Barnkoloniförening som standaren och de tre fanorna kom under dokumentation och inventering av en textilkonservator. Blåeld Media fotograferade standaren och har sammanställt en dokumentationen så att eftervärlden kan ta del av dessa konstverk.

Om Blå Bandet

Sveriges Blåbandsförbund är en nykterhetsorganisation som arbetar för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik och för ett narkotikafritt samhälle. Man vill bilda opinion för personlig helnykterhet, skapa fler alkoholfria miljöer och påverka samhällets utveckling genom att bedriva lobbyverksamhet gentemot politiker och andra beslutsfattare.

Till Sverige infördes rörelsen 1883 av boktryckaren Oskar Eklund som då startade tidningen Blå Bandet. 1884 bildades den första svenska blåbandsföreningen i Göteborg av Beatrice och Axel Dickson.